Optymalizacja procesów energetycznych

Efektywność Energetyczna

Odpowiedzialny partner dla klientów w obszarze optymalizacji procesów energetycznych. Prowadzimy działania służące promocji i rozwojowi systemów zarządzania energią oraz systemów audytów energetycznych.

Podejmujemy działania mające za zadanie poprawić efektywność energetyczną i oszczędność energii, poprzez wdrażanie nowoczesnych, wysokosprawnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

W oparciu o odpowiednią analizę i monitoring możemy regulować pobór energii i jej zużycie oraz zaprojektować odzysk energii w procesach przemysłowych.

Nasze rozwiązania pozwalają  na ograniczanie także kosztu mocy zamówionej, ograniczenie zużycia energii koniecznej do wykonania tej samej pracy, a jednocześnie poprawiają jakość energii. Mają  zastosowania praktycznie w każdej organizacji, która ma wysokie zużycie. Chodzi zarówno o zakłady produkcyjne, duże sieci handlowe, jak i samorządy lokalne.