Griffin Group Energy

Nasza Misja
Proponujemy rozwiązania wyłącznie pewne i sprawdzone.
Nowoczesne teraz i w przyszłości.
Działamy etycznie
GRIFFIN GROUP S.A. przestrzega zasad uczciwości i przejrzystości w relacjach z partnerami biznesowymi.
W swych działaniach handlowych nie godzi się na korupcję. Wszyscy pracownicy podejmujący pracę w Grupie Griffin są informowani o kwestiach etycznych
i bezwzględnym zakazie postępowania korupcyjnego opisanych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej spółek Grupy GRIFFIN GROUP S.A.