Nowoczesne rozwiązania

Magazynowanie Energii

Ewolucja energetyki w kierunku rozwiązań prokonsumenckich i zwiększonej penetracji odnawialnych źródeł energii (OZE) o trudno przewidywalnej generacji, stwarza problemy w zakresie bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

Jesteśmy dostawcą i integratorem  światowych liderów rozwiązań technicznych i strukturalnych, których celem jest dostarczenie narzędzi łagodzących wspomniane skutki.

Technologii pozwalających na magazynowanie energii oraz na zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi.

Magazyny energii są brakującym elementem systemu elektroenergetycznego.  Dzięki nim możemy zapewnić stabilne i nieprzerwane dostawy czystej i taniej energii. Niestabilność odnawialnych źródeł energii utrudnia bowiem dziś pracę sieci elektroenergetycznych, zwiększając koszty dla użytkowników systemu. Odpowiedzią na te problemy może być wykorzystanie magazynów np. do świadczenia usług systemowych. Chodzi m.in. o bilansowanie systemu. Energia magazynowania w dolinie zapotrzebowania nocą mogłaby być wykorzystana w szczycie.

Inwestycja w magazyn może wręcz stanowić tańszą alternatywą dla budowy nowego źródła wytwarzania czy kosztownej rozbudowy w sieci.

Własny układ magazynowania energii pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej i jej operatora, zaś motywacje do instalowania przydomowych magazynów mogą mieć charakter techniczny oraz ekonomiczny. Między innymi:

  • poprawę pewności zasilania, która w Polsce jest szczególnie niezadowalająca na obszarach wiejskich;
  • poprawę jakości zasilania energią elektryczną (kształtowanie profilu napięcia);
  • możliwość prowadzenia handlu energią na własnych warunkach (aktywne uczestnictwo w rynku energii) – kryterium zakupu lub sprzedaży energii do sieci zewnętrznej może być aktualna cena (zmieniająca się w zależności od warunków pracy systemu zewnętrznego) a nie np. czynniki pogodowe;
  • możliwość realizacji usług systemowych (pomocniczych) na rzecz operatora sieci zewnętrznej (udział w regulacji i bilansowaniu systemu elektroenergetycznego).