Klastry Energii

Łańcuch wartości, know-how, technologii, produktów oraz usług oraz modeli funkcjonowania mikro sieci, które mogą być implementowane w ramach rynku IREE dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W ramach klastrów energii oferujemy, kompleksowe wdrożenie produktów, usług i technologii w połączonym łańcuchu wartości.

Więcej