Mikro sieci

Klastry Energii

Łańcuch wartości, know-how, technologii, produktów oraz usług oraz modeli funkcjonowania mikro sieci, które mogą być implementowane w ramach rynku IREE dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych. W ramach klastrów energii oferujemy, kompleksowe wdrożenie produktów, usług i technologii w połączonym łańcuchu wartości dla powstających klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

W następujących obszarach:

– Technologie wytwarzania OZE (elektrycznej i cieplnej)
– Technologie poprawy efektywności energetycznej
– Doradztwo energetyczne
– Technologie IT
– Smart Metering
– Bilansowanie energii
– Magazynowanie energii
– Infrastruktura energetyczna
– Magazynowanie energii
– eMobility
– Projektowanie
– Finansowanie inwestycji OZE i Klastrowych.